ÄMNEN

VW definierar inte framtiden för sina förorenande bilar i USA.

VW definierar inte framtiden för sina förorenande bilar i USA.

Av José Carlos Díaz Zanelli

Och det är att Kaliforniens domstol där rättegången genomförs där Volkswagen måste definiera hur den ska lösa bristen som döljer informationen om sina fordon, har förlängt den tidsfrist som det tyska företaget var tvungen att lämna in upp till ytterligare en månad alternativ.

Redan i januari hade Volkswagen lagt fram ett förslag som inte godtogs av domstolen eller av Kaliforniens miljöskyddsbyrå. Alternativet som det kommer att presentera inom högst en månad kommer att vara det slutgiltiga, om det inte uppnås, kan det tyska företaget få en ekonomisk påföljd på upp till 46 miljarder dollar.

Stoppade försäljning och reparation

För närvarande har försäljningen av fordon av märkena Audi, Volkswagen och Porsche, som alla tillhör samma tyska företag, avbrutits. Det uppskattas att det för närvarande cirkulerar 580 000 bilar i USA vars förorenande utsläpp är 40 gånger högre än vad som är tillåtet enligt lag.

Bland de reparationer som det tyska företaget har åtagit sig är en fonds för reparation av miljöskador. Samt en plan för att köpa de förorenande fordon som är i omlopp.

Fakta: I Europa har Volkswagen redan nått en överenskommelse om att starta reparationsprocessen för sina förändrade fordon.

SERVINDIVideo: USA-bilar hela serien (September 2021).