ÄMNEN

Ny studie om farliga ämnen i kontakt med livsmedel

Ny studie om farliga ämnen i kontakt med livsmedel

Ämnena identifierades genom att jämföra farliga kemiska inventeringar, listan Ersätt nu! och TEDX-listan över hormonstörande ämnen från offentligt tillgängliga databaser över livsmedelskontaktämnen. Databaser med ämnen i kontakt med livsmedel inklusive listan över godkända livsmedelstillsatser i USA som publicerades av Pew Charitable Trusts 2013, listan över Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA), listan över ämnen i kontakt med icke-plastiska livsmedel från ESCO-arbetsgruppen och bilaga I till CE 10/2011 inklusive plastämnen i kontakt med livsmedel som är godkända för användning i Europa.

Många av de 175 ämnen som identifierats har klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Andra anses orsaka störningar i det hormonella systemet, de kallas hormonstörande ämnen. En tredje grupp kemikalier anses vara långlivade och bioackumulerande.

Bioeco faktiskt


Video: Kan man äta sig frisk? Del 2 - Föredrag av Gunnar Johansson (September 2021).