Kategori MILJÖUTBILDNING

Miljöutbildning kommer att ändra beslutsmatrisen
MILJÖUTBILDNING

Miljöutbildning kommer att ändra beslutsmatrisen

Den naturliga miljön har varit avgörande för att forma vår art och för hur vi har utvecklats under årtusenden, men i vår relativt korta historia har vi tappat bort naturens betydelse. Med planeten inför de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna och ett globalt arbete för att minska utsläppen och skapa en hållbar framtid för nya generationer, måste frågan ställas: Hur inkluderar vi miljö och hållbar utveckling i vårt utbildningssystem?

Läs Mer

MILJÖUTBILDNING

Vad gör växter efter en skogsbrand?

Vi är vana vid att se bilder av kala berg efter förödande bränder som äger rum varje sommar. Vad gör växter för att övervinna denna störning? Skogsbränder är ett problem idag och de har intensifierats med mänsklig aktivitet. Eld är dock också en naturlig störning i Medelhavsmiljöer, varför många av växtarterna har anpassat sig till den och till och med gynnas av den.
Läs Mer
MILJÖUTBILDNING

Miljöutbildning kommer att ändra beslutsmatrisen

Den naturliga miljön har varit avgörande för att forma vår art och för hur vi har utvecklats under årtusenden, men i vår relativt korta historia har vi tappat bort naturens betydelse. Med planeten inför de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna och ett globalt arbete för att minska utsläppen och skapa en hållbar framtid för nya generationer, måste frågan ställas: Hur inkluderar vi miljö och hållbar utveckling i vårt utbildningssystem?
Läs Mer